Projekt

 

Byggeledelse af 396 kvm tofamilieshus i Roskilde. Huset er et lavenergihus.

Byggestyring
– Bygherrerådgivning
– Økonomistyring
– Udarbejdelse af udbudsmateriale
– Projektledelse

Håndværkerhub:
Daniel Noer Øje-blik Studio
Naphtali Noer, Ærvitchi Aps
Bo Nielsen, EL,
Maria Gaarn, Room